Družina na Krajince

Autor: Novotná Blanka <info(at)zsskalna.cz>, Téma: Aktuality, Vydáno dne: 04. 05. 2018

Školní družina využila pátečního ředitelského volna k výletu do volnočasového areálu Krajinka v Chebu. Šli jsme kolem chebského hradu směrem ke Goethovu naučnému lesoparku. První delší zastávka byla na nově zrekonstruovaném hřišti na Krajince, kde si děti vyzkoušely své pohybové schopnosti. Poté jsme pokračovali přes hráz k dřevěnému bludišti, a když děti našly správnou cestu do cíle bludiště, posvačili jsme a prošli kouzelným lesem k vyhlídce Egerwarte. Při cestě zpět byla naše další zastávka na druhém hřišti v areálu Krajinka. Výlet jsme zakončili posezením na zmrzlině na chebském náměstí. Počasí nám přálo a celá družina se v dobré náladě vrátila vlakem zpět do Skalné. Za ŠD Lenka Fialová